Nytt förslag i konsumentkreditlagen

Snabblån kan bli en dyr historia om man inte är med på vad som gäller från första början. För att undvika de ökade förfrågningarna hos Kronofogden och göra det säkrare för låntagarna har regeringen lämnat in ett förlag till konsumentkreditlagen.

snabblånDet är många som under juletider haft en knaper budget och tagit ekonomisk hjälp genom att ta till exempel snabblån hos Flexlimit eller annat företag. Det är dock mycket man måste tänka igenom innan man godkänner avtalen och man bör även känna sig säker på att man kan betala tillbaka pengarna ganska snabbt för att slippa dyra räntekostnader. Det är nämligen så att  antalet ansökningar hos Kronofogden ökar på grund av snabblånebolagen, detta skriver man om på Sveriges Radio. Företag som ger snabblån har svårt att få in de obetalda skulderna i tid.

Det är ett växande problem. Bara förra året hade vi över 60 000 betalningsförelägganden hos Kronofogdemyndigheten som just relaterade till den här typen av snabblån. – Justitieminister Morgan Johansson.

Regeringen vill lösa problemen

Som Svenskt Näringsliv skriver ser regeringen nu över konsumentkreditlagen och vill få ordning på de problem som kan komma med dyra snabblån. Kostnadstak och räntetak är sådant man vill åtgärda och föreslår. Med ett räntetak ska man kunna begränsa en kreditränta och dröjmålsränta, medan fördelen med ett kostnadstak är att man som konsument aldrig ska kunna bli skyldig att betala mer än 100 procent av lånebeloppet i kostnader för lånet. Man jobbar nu på förslagen och planerar att eventuella ändringar ska slå i kraft den 1 juli 2018.

Allt fler anmäler dålig arbetsmiljö

Att ha en bra arbetsmiljö är viktigare än vad man kan tro. Det är nämligen så att en dålig arbetsmiljö inte bara kan göra medarbetare sjuka fysiskt och psykiskt – det kan även bli riktigt dyrt för företaget i sig.

arbeta-skrivaArbetsmiljö kan delas upp i olika fack, det kan vara rena säkerhetsrisker på en byggarbetsplats samtidigt som det kan innefatta ett bråk med en kollega som påverkar medarbetaren starkt. Det handlar i stort om hur man trivs på jobbet och hur man mår fysiskt och psykiskt. Sedan Arbetsmiljöverket började att informera om sin anonyma tipstelefon kommer det in allt fler tips om olika missförhållanden på arbetsplatser, missförhållanden som arbetsgivaren är ytterst ansvarig att förebygga och åtgärda. I Dagens Nyheter skrivs det att det förra året var närmare 1 700 personer som ringde in och rapporterade oegentligheter till myndigheten. Det kan vara om allt från bristande hygienaspekter på ett företag eller organisation, till att handla om säkerhetsbrister som är potentiella risker för medarbetare på en arbetsplats. Bland tipsen som lämnats är det just byggbranschen som sticker ut allra mest enligt Svenska Dagbladet.

Snabbt att åtgärda – enkelt att förebygga

Vissa delar av arbetsmiljön är det enklare att åtgärda än andra, bland annat att se till att det är ordning och snyggt på arbetsplatsen, så att medarbetarna känner sig bekväma trivselmässigt när det kommer till hygienfaktorer. Detta görs kanske bäst genom att anlita pålitliga  lokalvårdare, via Kundia städföretag går detta till exempel utmärkt.

Det som är viktigt för arbetsgivare att komma ihåg är att det här med arbetsmiljöarbete är något som man alltid måste arbeta med, det är något som aldrig tar slut. Detta eftersom det handlar om så många olika aspekter. Om brister inte åtgärdas som Arbetsmiljöverkets inspektörer anmält vid en inspektion, så kan samma myndighet faktiskt förbjuda den del av verksamheten som är bedömd som farlig. Den som bryter mot förbudet kan vidare straffas. Men innan det händer så skickar inspektören ett så kallat inspektionsmeddelande till arbetsgivaren där denna ska redovisa hur bristerna som upptäckts ska rättas till. Mer om detta kan man läsa om på Arbetsmiljöupplysningen.

Annat som påverkar oss på jobbet är:

  • Buller
  • Stress och psykisk ohälsa på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling
  • Luftföroreningar och kemiska risker
  • Ergonomi och arbetsställning

Den skrämmande orkanen Matthew

key-west-86025_960_720Orkanen Matthew är en av de värsta på många år, och bryter nu det 11-åriga orkanfria åren i USA. Florida verkat bli hårt drabbat, och människor har evakuerats i panik. Det värsta är att Matthew tros slå mot Florida hela två gånger.

Orkanen Matthew har orsakat katastrof på Haiti bland annat och väntas nu dra in över Florida, där den redan fått människor på flykt och fasa för sitt liv. Under situationer som detta blir alla andra problem i världen, som skulder och pengar, helt obetydliga. Det viktigaste är att överleva och få hjälp att bygga upp ett liv igen. Orkanen Matthew är mycket speciell i fler avseenden. Det är första gången på 11 år som en större tropisk cyklon av detta slag når USAs fastland, och många är rädda.

Vindstyrka på 49 meter per sekund

Det kan vara svårt att föreställa sig hur förödande en orkan kan vara. Matthew räknas som en av de större cyklonerna, på grund av att vindstyrkorna i dess mitt är runt 49 sekundmeter, som kan bli värre. Senast en sådan start Orkan rörde sig över lan d i USA var den 25 oktober 2005, då orkanen Wilma rörde sig från väster till Öster i Florida. Det var samma år som Katrina drabbade New Orleans.

Rör sig udda

Orkanen Matthew rör sig annorlunda, efter att ha rört sig längs Floridas och Georgias kuster trott man att den kommer röra sig ut över havet, för att kraftigt vända tillbaka mot Florida, som enligt prognoserna nu kommer drabbas hela två gånger.

”Södra och östra USA brukar med jämna och ojämna mellanrum drabbas av orkaner under säsongen mellan juni och november. De tropiska cyklonerna i Atlanten har inte blivit fler och väntas inte bli det heller, enligt klimatscenarierna. Däremot finns forskning som visar att fler av de som bildas kan bli mycket kraftiga.” Skriver Dagens Nyheter.

Många lever idag med stora skulder

Skuld träskyltI det konsumtionssamhälle som vi idag lever i och med de klyftor som finns i inkomster och utgifter har lett till att allt fler människor idag lever med skulder som de kanske aldrig kommer ha möjlighet att betala tillbaka. Allt från yngre till äldre drabbas av problemet samtidigt som många faktiskt överklagar sin dom och får rätt mot kronofogden. 

Många svenskar lever idag med skuld hos kronofogden eller betalningsanmärkningar som gör det svårt att ta lån, få bostad eller i vissa fall få vissa jobb. Det ser inte bra ut helt enkelt och drabbar inte bara ekonomin och anseendet, utan ofta också den psykiska hälsan. Detta beror på att vi lever i ett samhälle som i mångt och mycket utgår ifrån konsumtion på många plan, för att se bra ut ska du konsumera, för att bli populär ska du konsumera och för att må bra ska du konsumera. Lever man på existensminimum eller har ett köpberoende är det således mycket lätt att bli skuldsatt, men nästan vem som helst kan drabbas.

Bekymrad räkningarVanliga människor drabbas

Vi har alla sett programmet Lyxfällan, där det nästan ses ned på människor som hamnat i konsumtionsfällan och lever över sina utgifter på ett nästan överdrivet sätt. Detta kan ses som en skrämseltaktik med dessa belysta extrema fall, men faktum är att det är vanligare än man kan tro. I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att det ofta är helt vanliga människor som drabbas av skuldsättning av olika slag. Det som är gemensamt för dem som hamnar i en sådan svår situation är att det ofta har något i livet, som en skilsmässa ett dödsfall eller sjukdom. Svåra tider i livet brukar tyvärr leda till ännu mer svårigheter, i och med att man ofta inte har kunskap eller ork för att ta tag i ekonomin och så tar man oförmånliga och snabba lån för att få ihop pengar till olika saker. När man väl börjat med detta är det väldigt lätt att snabbt få stora skulder. Allt fler äldre får betalningsanmärkningar, läs mer, vilket skulle kunna bero på att man blivit hårdare mot unga människor gällande kreditupplysningar, men att de äldre därigenom glidit mellan fingrarna och inte har blivit kontrollerade lika hårt. Samtidigt som antalet skuldsatta börjat minska, så är de fortfarande en majoritet.

En överklagan kan fungera

Om man får en betalningsanmärkning eller blir skuldsatt hos kronofogden kan allt verka lönlöst, men så är det inte. Faktum är att fler överklagar sin dom kring skuld hos kronofogden och får rätt. Det gäller att inte ge upp hoppet och faktiskt försöka om man tycker att skuldkraven som finns är felaktiga. Under 2014 tog kronofogden emot ungefär 12 000 krav på rättelser i skulder och i de flesta fallen har anmälaren fått rätt och dessa siffror tros vara fortsatt höga eftersom systemet hos myndigheten inte är helt och hållet vattentätt, något som är väldigt anmärkningsvärt. Detta kan bero på att masshanteringen av ärendena hos inkassobolag och finansbolag av olika slag kräver mycket snabb handläggning för att det ska vara kostnadseffektivt, vilket således leder till problem i systemet och större risk för fel, vilket i sin tur främst drabbar privatpersoner.

Hur ska nyanlända komma in på arbetsmarknaden?

Flyktingsituationen i världen är fortfarande allvarlig även om rapporteringen svalnat av i media. Insläppet av flyktingar har börjat regleras och likaså i andra länder, politikerna skyller detta på att situationen för att hitta sysselsättning och boende är ohållbar. Hur ser planen ut för att få in nyanlända till Sverige på arbetsmarknaden?

Flyktingar

I tidigare text har vi skrivit om att antalet arbetslösa ökar i landet, och detta kan mycket väl bero på flyktingströmmen som kommit till Sverige. Självklart är det så att det är svårare för nya människor som inte kan språket att i ett nytt land hitta ett jobb för att kunna försörja sig själva och sina nära och kära. Det handlar om att skola in nyanlända för att kunna få möjligheten till att jobba och att faktiskt plocka fram jobb som de kan börja med relativt omgående. Därav kan de lära mycket också under arbetets gång och får på så vis in en fot på arbetsmarknaden. Men åsikterna kring åtgärder ser olika ut.

Hur ser planen ut?

I höst ska svenskt Näringsliv lägga fram ett förslag för LO om att förverkliga ett system kring enkla och lågavlönade jobb till nyanlända. I Dagens Nyheter skriver man att det ska handla om heltidsarbeten för lågutbildade nyanlända där de ska tjäna ca 75 procent av den lägsta lönen för arbetet. Men LO vill egentligen inte sänka löner och eller ta tillbaka bortplockade lågproduktiva arbeten på arbetsmarknaden. De fortsätter understryka vikten av att utbilda mer istället. Svenskt Näringsliv kommer ändå försöka förhandla fram en lösning likt deras förslag, deras VD Carola Lemne säger till Dagens Nyheter:

– Vi tror på att man ska jobba heltid och lära sig jobbet och språket på arbetsplatsen, i minst tre, helst fem år. Plugga får man göra sedan. I dag måste arbetsgivarna gå via Arbetsförmedlingen, de måste vara med i en arbetsgivarorganisation och ha kollektivavtal, det ska finnas en formell utbildningsplan och utbildningen via SFI och den kommunala skolan passar inte ihop med arbetstiderna. Därför har så få Yrkesintroduktionsjobb skapats.

 

Antalet arbetslösa ökar

Antalet arbetslösa i Sverige ökar, samtidigt är det få som tjänar på natt gå från att vara bidragstagare till att istället ta ett lågavlönat arbete – något som upprör många arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen 140x180Allt fler personer är idag arbetslösa skriver Dagens Industri i Sverige och tyvärr är det få som ser fördelarna med att arbeta när sanningen är att bidrag lönar sig mer än lågavlönade arbeten. Det menar skribenten i en debattartikel som Expressen publicerat där man bland annat skriver om hur exempelvis en lokalvårdare tjänar 21 000 kronor vilket ger 16 500 kronor efter skatt vilket gör att skillnaden mellan att arbeta som det eller vara arbetslös och leva på arbetslöshetsersättning är timlön om 26 kronor. Så att det är svårt för rekryteringsbolag såsom Andara bemanning att locka folk till rekryteringsträffar är därför föga förvånande. I Ystads Allehanda berättar till exempel företagaren Rose-Marie Stedt Johansson som just håller på med lokalvård att hon skulle kunna öka sin omsättning med 30 procent, men att det inte går för ingen vill jobba med städning. Och det är något som, skribenten till artikeln, Caroline Dahlman reagerat på och berättar vidare om hur hon i sina undersökningar sett hur arbetslösa aktivt undviker att komma till intervjuer när arbetsgivaren just är i branschen om lokalvård. Ett exempel är att man vid ett tillfälle bjudit in hela 30 arbetslösa personer för en rekryteringsträff så var det endast 3 av dessa 30 personer som dök upp. Och vid ett annat tillfälle hade man radat upp 9 stycken anställningsintervjuer, och då var det bara en person som kom. Men varför det? I Ystads Allehanda skriver Caroline Dahlman att folk förmodligen tycker att det är pinsamt att arbeta med lokalvård och istället kommer med ursäkter som att det är svårt med tidiga morgnar eller att man hellre vill arbeta med media – och precis som hon uttrycker sig: visst är det lättare att surfa än att städa men om du inte tar jobbet ska du kanske heller inte ha bidraget?

Se skribentens videokommentar om sin artikel här nedan:

 

Politisk kontrovers och populärt färdsätt

I ett tidigare inlägg skrevs det om hur flyktingar får finansiering när det kommer till att starta eget, för att också kunna slå sig till ro och integreras i samhället. Det kräver inte bara uppehållstillstånd samt en bra affärsidé. I dag skriver vi om en affärsidé som är aningen kontroversiell, inte minst politiskt.

affärerI Svenska Dagbladet skrivs det om hur taxitjänsten Uber Pop nu kommer att stängas ner i Sverige, en tjänst som varit i drift ilite drygt 600 dagar. Huvudskälet som bolaget anges sägs vara den statliga utredning som på sikt ska föreslå nya regler är försenad.

Ubers andra tjänster, som X, Black och Lux – där förare har taxikörkort och tillhörande licens, har Uber Pop varit öppen för privatpersoner som anslutit sig själva och sin egen bil till bokninssystemet Uber har. Denna tjänst, på grund av sin dimmiga art, kallas enligt bolaget själv för samåkning. Flera svenska myndigheter kallar det i stället för en olaglig taxirörelse och det duggar tätt om de förare som dömts i landets tingsrätter. Därför menar man från ledningen i bolaget att det krävs ett regelverk för samåkning i Sverige, något som det saknas en modern variant av.

En stor del om det som fått Uber Pop att råka i trubbel med just svenska myndigheter och lagar är att det finns skattefrågor att reda ut liksom hur privatförarnas intäkter ska redovisas – något som Ubers svenska vd hävdar att de jobbat på för att tillmötesgå Skatteverket bland annat. Hela 15 procent av de som jobbar som förare med Uber Pop är pensionärer.

Det här är Uber

Uber Pop har funnits i Sverige sedan hösten 2014 och bygger helt enkelt på att privatpersoner med egen bil tjänar en slant på att ta sig an kunder som vill åka billigt. Priserna för att ta sig fram med denna tjänst är billig, särskilt i jämförelse med vanlig taxi. En resa inom tullarna i Stockholm kan kosta runt en femtiolapp och en resa från stan ut en bit kan kosta under 100 kronor. Frågan är hur rumsrent Uber betraktas vara med tanke på alla de domar, den syrliga opinion och fackliga protester som företaget bemötts med. Svarttaxi kallas det av vissa, samåkning av andra.

Du spar tusenlappar på matlådor

2016 är här och för många människor är januari den jobbigaste månaden rent ekonomiskt. Att se hur livet kan förbättras med matlådor bör allt fler välja, då man under ett år kan spara in tusentals kronor. 

4103684-fresh-vegetablesVisst, att låna pengar är för de allra flesta människor en självklarhet i dagens samhälle för att leva det liv man vill leva. Det finns många företag man kan vända sig till när det kommer till dessa tjänster, vilket är fantastiskt. Men för att man ska få kontroll över sin ekonomi, och därmed känna en större trygghet kan det vara bra att veta hur sin ekonomi ser ut och hur mycket man lägger på saker och ting. Att även kunna spara in på “onödiga” saker under lite tuffare tider är även det bra. Och det är här som matlådan kommer in och kan underlätta för många.

Spar 12 000 om året

Sr.se skriver att januari är den tuffaste månaden på året, och det är nu som många människor får en chans att tänka till ekonomiskt över vad man kan förändra. Om ansträngningen bär frukt och inte är allt för ansträngande finns stora chanser till att man få in en ny och bra vana i sitt liv.

Att handla mat ute varje dag är inte optimalt för plånboken. Se till att laga mycket mat om kvällarna så att du får lite över till matlåda. Hinner du inte med matlagningen finns det alternativ som går fort. Du kan till exempel göra en matig smoothie på bara några minuter. (läs mer)

Det finns många trix man kan ta till för att komma igång med matlagningen, att göra det till något gemensamt och trevligt är en viktig punkt och när man sedan börjar se hur man utvecklas så kommer intresset för mat och råvaror att öka.

  • Se till att ha en bra bas hemma
  • Se till att ha bra köksredskap, gärna inte i plast
  • Se till att det i början inte tar för lång tid, utan maten ska bara flyta på.

Enligt en artikel i dn.se så kan vi spara in 12 000 kronor om året. Detta då en matlåda kostar ungefär 25 kronor och en lunch ute i snitt 75 kronor. Slår man ut detta under ett år där man jobbar 48 veckor och äter låda varje veckodag så har man sparat 12 000 kronor. Inte illa.

Flyktingar får finansiering vid starta eget

Ingen kan blunda om att det råder stora flyktingstormar runt om i världen. Då är det viktigt att de som vill slå sig till ro kommer in och kan integreras i samhället. Finansiärer är nu redo för en enklare integreringsmodell där flyktingar enklare kan starta egen verksamhet. 

anställdaAtt starta eget är något som allt fler människor brinner för. Dels för friheten men dels för ens idéer som en vill förverkliga och bli stark på. För flyktingar kan det vara svårt att ibland komma in i samhället och etablera sig: få bostad, jobb och känna att en har en framtid. Vad man nu vill ändra på är att göra reglerna enklare för att flyktingar ska få möjlighet till finansiering skriver Svenska YLE.

Affärsidé och uppehållstillstånd

För att man som flykting ska kunna få finansiering gäller det att man både har ett giltigt uppehållstillstånd samt en bra affärsidé – något som vem som helst behöver ha. Dock finns det oeniga röster om vad som egentligen är bäst för en person som kommer till ett helt nytt land och vill integrera: starta eget eller att först ta en anställning för att på det sättet först komma in i samhället? Kanske kan man göra både och då det ena inte behöver utesluta det andra?

Mycket hjälp att få

När det kommer till att starta eget så ska man aldrig känna att man är ensam. På sin väg mot att bli en stark aktör på marknaden finns allt från www.redovisningsofferter.se där man får hjälp med sin redovisning om man är nervös för den ekonomiska biten. Och behöver man mer kött på benen när det kommer till hur det är att driva efter företag så finns det både mycket information och kurser från Arbetsförmedlingen man kan ta del av, samt få bra information från Försäkringskassan. Men kanske viktigast av allt är att man bibehåller tron på sig själv.

Internationella kvinnodagen alla dagar

En dag om året infaller internationella kvinnodagen, en dag av årets 365 dagar är tillägnad till kvinnan, hennes rättigheter och hennes värde som individ och i samhället – men är en dag verkligen nog?

jämställdhet

Något som alla arbetande människor bör läsa in sig på är svensk arbetsrätt, vilket vi tidigare skrivit om här, men frågan är om arbetsrättens alla lagar och regler verkligen är de samma för kvinnan. Att vi kvinnor har högre arbetsbelastning än vad män med samma yrke har är ingen hemlighet då vi både sköter våra jobb samtidigt som vi sedan håller huvudansvaret för hem och familj. Men trots detta är vår lön i snitt 17 procent lägre än vad männens lön för samma arbete är och sammanräknat så slutar en kvinna som arbetar 8.00 till 17.00 att få betalt för sitt arbete klockan 15.03 – vilket betyder att en kvinna arbetar närmare 10 timmar gratis i veckan och detta är bara statistik i jämställdhetens föredömesland Sverige.

En dag om året

Trots att jämställdhet mellan könen knappt existerar i världen så uppmärksammas kvinnans ställning endast en dag om året på Internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars. Till exempel nu i år valde EU-parlamentet att lägga fokus på hur man ska kunna stärka kvinnor och flickor genom utbildning för att minska klyftan mellan könen, vilket du kan läsa mer om här. Och visst är det ett fint initiativ på ett globalt plan, men på det nationella planet här i Sverige som exempel så är kvinnorna ofta mer välutbildade än männen – men vi tjänar i genomsnitt hela 90 000 kronor mindre än vad männen gör per år enligt myndigheten Brottsförebyggande rådets statistik. Så att bara lägga fokus på kvinnan och hennes ställning i samhället under en endaste dag är på tok för lite. Vi måste se till att jämställdheten uppmärksammas alla dagar och i alla sammanhang om vi vill att Sverige och världen ska förändras – speciellt om vi vill att regler för lön, pension och medbestämmande ska gälla lika i praktiken för alla medarbetare på en arbetsplats och inte bara i teorin!

«