Allt fler anmäler dålig arbetsmiljö

Allt fler anmäler dålig arbetsmiljö

Att ha en bra arbetsmiljö är viktigare än vad man kan tro. Det är nämligen så att en dålig arbetsmiljö inte bara kan göra medarbetare sjuka fysiskt och psykiskt – det kan även bli riktigt dyrt för företaget i sig.

arbeta-skrivaArbetsmiljö kan delas upp i olika fack, det kan vara rena säkerhetsrisker på en byggarbetsplats samtidigt som det kan innefatta ett bråk med en kollega som påverkar medarbetaren starkt. Det handlar i stort om hur man trivs på jobbet och hur man mår fysiskt och psykiskt. Sedan Arbetsmiljöverket började att informera om sin anonyma tipstelefon kommer det in allt fler tips om olika missförhållanden på arbetsplatser, missförhållanden som arbetsgivaren är ytterst ansvarig att förebygga och åtgärda. I Dagens Nyheter skrivs det att det förra året var närmare 1 700 personer som ringde in och rapporterade oegentligheter till myndigheten. Det kan vara om allt från bristande hygienaspekter på ett företag eller organisation, till att handla om säkerhetsbrister som är potentiella risker för medarbetare på en arbetsplats. Bland tipsen som lämnats är det just byggbranschen som sticker ut allra mest enligt Svenska Dagbladet.

Snabbt att åtgärda – enkelt att förebygga

Vissa delar av arbetsmiljön är det enklare att åtgärda än andra, bland annat att se till att det är ordning och snyggt på arbetsplatsen, så att medarbetarna känner sig bekväma trivselmässigt när det kommer till hygienfaktorer. Detta görs kanske bäst genom att anlita pålitliga  lokalvårdare, via Kundia städföretag går detta till exempel utmärkt.

Det som är viktigt för arbetsgivare att komma ihåg är att det här med arbetsmiljöarbete är något som man alltid måste arbeta med, det är något som aldrig tar slut. Detta eftersom det handlar om så många olika aspekter. Om brister inte åtgärdas som Arbetsmiljöverkets inspektörer anmält vid en inspektion, så kan samma myndighet faktiskt förbjuda den del av verksamheten som är bedömd som farlig. Den som bryter mot förbudet kan vidare straffas. Men innan det händer så skickar inspektören ett så kallat inspektionsmeddelande till arbetsgivaren där denna ska redovisa hur bristerna som upptäckts ska rättas till. Mer om detta kan man läsa om på Arbetsmiljöupplysningen.

Annat som påverkar oss på jobbet är:

  • Buller
  • Stress och psykisk ohälsa på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling
  • Luftföroreningar och kemiska risker
  • Ergonomi och arbetsställning