Bitcoin – vad är viktigt vid investering?

Bitcoin – vad är viktigt vid investering?

Bitcoin, en så kallad kryptovaluta har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren tack vare sin branta värdestegring och höga volatila utveckling. Investerare har flockats till Bitcoin och liknande valutor för att spekulera i dess värdestegring. Många av dessa har blivit miljonärer och det råder ingen tvekan om att det kan vara en lukrativ investering. Men vad är viktigt att tänka på när du investerar i Bitcoin eller liknande kryptovaluta?

Bitcoin tog världen med storm. Plötsligt fanns det en digital valuta med ett begränsat antal coins som kunde användas blixtsnabbt över hela världen. Snabbt blev det både ett betalningssätt över internet samt även ett enkelt sätt att flytta valuta över landgränser. De många fördelarna gentemot de vanliga valutorna utgivna av världens olika riksbanker gjorde att Bitcoin snabbt blev populärt, eftersom antalet existerande Bitcoins är extremt begränsat så steg värdet på varje coin i rasande takt. Bitcoin och andra kryptovalutor har gjort många människor ofantligt rika och att det är möjligt att göra stora pengar på att investera i kryptovalutor står klart men det finns även väldigt mycket att tänka på när det kommer till riskerna med det samma.

  • En kryptovaluta har ingen motpart och därmed inget inneboende värde
  • Ingen vet vem som egentligen står bakom Bitcoin
  • Bitcoin regleras i snabb takt

Att Bitcoin gick in i en bubbel-fas under 2017 stod de flesta klart. Värderingen skenade och skapade miljonär efter miljonär. Det går fortfarande att tjäna pengar på Bitcoin men det finns riskfaktorer som måste tas i beaktande först. Bitcoin saknar utgivare och därmed även garant för dess värde. Den svenska riksbanken garanterar värdet på en svensk krona så att denna blir en slags skuldsedel. Hos bitcoin saknas motpart och inget värde garanteras. Ingen vet ens vem som skapat Bitcoin och hur många coins denne skapare sitter på. Den tredje punkten som kan tala för att Bitcoin redan sett sin peak i värdestegring är att fler och fler länder nu hinner ikapp med regleringar för Bitcoin, vilket gör hanteringen dyrare och dess användningsområden färre. När endast spekulation återstår för att rättfärdiga kryptovalutans existens så kommer värdet snart att sjunka som en sten. Med det sagt så finns det fortfarande mycket att hämta i en eventuell uppgång så länge man är medveten om riskerna.