Media

Stärk varumärket med profilreklam

Stärk varumärket med profilreklam

Skapa kontakt och förtroende till dina kunder och skapa ett starkt varumärke på vägen. Profilreklam är mer uppskattat än man trott vilket öppnar dörrar för att satsa mer på den typen av marknadsföring. Alla bolag vill bygga upp ett förtroende mot sina kunder, sälja bra och bygga upp ett starkt […]

Snabbare nyheter

Snabbare nyheter

Det nya medieutbudet gör att det ställs nya krav på de som arbetar med krishantering. Men klarar de ansvariga av att arbeta på det nya sättet, och lärs det ut på krishanteringsutbildningar? TV4 lanserade nyligen sin nyhetskanal TV4 News, som kommer att sända nyheter dygnet runt. För PR-ansvariga innebär detta […]