Därför är svartarbete dåligt

Därför är svartarbete dåligt

Varför är det så dåligt för både svenska staten och individen med svartarbete? Bland annat förlorar staten många miljarder och du som svartarbetare har ingen rätt till vare sig sjukersättning eller sjukpenning – samt mycket mer.

Med personalliggare från till exempel Nuba som registrerar vem som kommer in och ut från en arbetsplats – samt när, minskar risken för svartarbete. Svartarbete är ett stort problem, i många branscher och det gäller att som arbetsgivare försöka stävja detta, eftersom skatten är viktig för att upprätthålla vårt samhälle.

Miljarder back på svartarbete

Enligt Uppdrag Granskning förlorar många miljarder varje år på grund av svarta löner och fusk med både skatt och avgifter. En uträkning visar på att det är runt 66 miljarder kronor som svenska staten går back på just svartarbete. Värst är det enligt experterna i byggbranschen, men det är även illa ställt i andra sektorer som inom transport-, städ-, lager- och slakterinäring. Det finns många krav att efterleva, inte minst när det gäller offentliga upphandlingar. Och i stället för tio krav kanske det ställs tredubbelt så många, vilket sedan inte följs upp. Med andra ord krävs det ett större ansvar hos arbetsgivare att se till att ens underleverantörer och underentreprenörer efterlever krav. Även stat och kommun bör ta ett större ansvar och göra kontroll så att krav som är satta efterlevs.

Se alltså till att använda en personalliggare när du har krav på det.

Det förlorar du när du arbetar svart

Skatteverket går det att läsa om vad du som jobbar svart förlorar på just den typen av jobb, och det är allt från att du inte får vare sig sjukersättning eller semesterersättning från arbetsgivare, du får heller inte rätt till sjukpenning, föräldrapenning, anställningsavtal, a-kassa, betyg, referenser, pensionsgrundande inkomst och du har dessutom svårt att få ut försäkringsersättning om du skulle göra dig illa på jobbet eller råka ta sönder något värdefullt.

Med andra ord, arbeta vitt i stället för svart om du har möjlighet.