Hur ska nyanlända komma in på arbetsmarknaden?

Hur ska nyanlända komma in på arbetsmarknaden?

Flyktingsituationen i världen är fortfarande allvarlig även om rapporteringen svalnat av i media. Insläppet av flyktingar har börjat regleras och likaså i andra länder, politikerna skyller detta på att situationen för att hitta sysselsättning och boende är ohållbar. Hur ser planen ut för att få in nyanlända till Sverige på arbetsmarknaden?

Flyktingar

I tidigare text har vi skrivit om att antalet arbetslösa ökar i landet, och detta kan mycket väl bero på flyktingströmmen som kommit till Sverige. Självklart är det så att det är svårare för nya människor som inte kan språket att i ett nytt land hitta ett jobb för att kunna försörja sig själva och sina nära och kära. Det handlar om att skola in nyanlända för att kunna få möjligheten till att jobba och att faktiskt plocka fram jobb som de kan börja med relativt omgående. Därav kan de lära mycket också under arbetets gång och får på så vis in en fot på arbetsmarknaden. Men åsikterna kring åtgärder ser olika ut.

Hur ser planen ut?

I höst ska svenskt Näringsliv lägga fram ett förslag för LO om att förverkliga ett system kring enkla och lågavlönade jobb till nyanlända. I Dagens Nyheter skriver man att det ska handla om heltidsarbeten för lågutbildade nyanlända där de ska tjäna ca 75 procent av den lägsta lönen för arbetet. Men LO vill egentligen inte sänka löner och eller ta tillbaka bortplockade lågproduktiva arbeten på arbetsmarknaden. De fortsätter understryka vikten av att utbilda mer istället. Svenskt Näringsliv kommer ändå försöka förhandla fram en lösning likt deras förslag, deras VD Carola Lemne säger till Dagens Nyheter:

– Vi tror på att man ska jobba heltid och lära sig jobbet och språket på arbetsplatsen, i minst tre, helst fem år. Plugga får man göra sedan. I dag måste arbetsgivarna gå via Arbetsförmedlingen, de måste vara med i en arbetsgivarorganisation och ha kollektivavtal, det ska finnas en formell utbildningsplan och utbildningen via SFI och den kommunala skolan passar inte ihop med arbetstiderna. Därför har så få Yrkesintroduktionsjobb skapats.