Många lever idag med stora skulder

Skuld träskyltI det konsumtionssamhälle som vi idag lever i och med de klyftor som finns i inkomster och utgifter har lett till att allt fler människor idag lever med skulder som de kanske aldrig kommer ha möjlighet att betala tillbaka. Allt från yngre till äldre drabbas av problemet samtidigt som många faktiskt överklagar sin dom och får rätt mot kronofogden. 

Många svenskar lever idag med skuld hos kronofogden eller betalningsanmärkningar som gör det svårt att ta lån, få bostad eller i vissa fall få vissa jobb. Det ser inte bra ut helt enkelt och drabbar inte bara ekonomin och anseendet, utan ofta också den psykiska hälsan. Detta beror på att vi lever i ett samhälle som i mångt och mycket utgår ifrån konsumtion på många plan, för att se bra ut ska du konsumera, för att bli populär ska du konsumera och för att må bra ska du konsumera. Lever man på existensminimum eller har ett köpberoende är det således mycket lätt att bli skuldsatt, men nästan vem som helst kan drabbas.

Bekymrad räkningarVanliga människor drabbas

Vi har alla sett programmet Lyxfällan, där det nästan ses ned på människor som hamnat i konsumtionsfällan och lever över sina utgifter på ett nästan överdrivet sätt. Detta kan ses som en skrämseltaktik med dessa belysta extrema fall, men faktum är att det är vanligare än man kan tro. I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om att det ofta är helt vanliga människor som drabbas av skuldsättning av olika slag. Det som är gemensamt för dem som hamnar i en sådan svår situation är att det ofta har något i livet, som en skilsmässa ett dödsfall eller sjukdom. Svåra tider i livet brukar tyvärr leda till ännu mer svårigheter, i och med att man ofta inte har kunskap eller ork för att ta tag i ekonomin och så tar man oförmånliga och snabba lån för att få ihop pengar till olika saker. När man väl börjat med detta är det väldigt lätt att snabbt få stora skulder. Allt fler äldre får betalningsanmärkningar, läs mer, vilket skulle kunna bero på att man blivit hårdare mot unga människor gällande kreditupplysningar, men att de äldre därigenom glidit mellan fingrarna och inte har blivit kontrollerade lika hårt. Samtidigt som antalet skuldsatta börjat minska, så är de fortfarande en majoritet.

En överklagan kan fungera

Om man får en betalningsanmärkning eller blir skuldsatt hos kronofogden kan allt verka lönlöst, men så är det inte. Faktum är att fler överklagar sin dom kring skuld hos kronofogden och får rätt. Det gäller att inte ge upp hoppet och faktiskt försöka om man tycker att skuldkraven som finns är felaktiga. Under 2014 tog kronofogden emot ungefär 12 000 krav på rättelser i skulder och i de flesta fallen har anmälaren fått rätt och dessa siffror tros vara fortsatt höga eftersom systemet hos myndigheten inte är helt och hållet vattentätt, något som är väldigt anmärkningsvärt. Detta kan bero på att masshanteringen av ärendena hos inkassobolag och finansbolag av olika slag kräver mycket snabb handläggning för att det ska vara kostnadseffektivt, vilket således leder till problem i systemet och större risk för fel, vilket i sin tur främst drabbar privatpersoner.