Flyktingar får finansiering vid starta eget

Ingen kan blunda om att det råder stora flyktingstormar runt om i världen. Då är det viktigt att de som vill slå sig till ro kommer in och kan integreras i samhället. Finansiärer är nu redo för en enklare integreringsmodell där flyktingar enklare kan starta egen verksamhet. 

anställdaAtt starta eget är något som allt fler människor brinner för. Dels för friheten men dels för ens idéer som en vill förverkliga och bli stark på. För flyktingar kan det vara svårt att ibland komma in i samhället och etablera sig: få bostad, jobb och känna att en har en framtid. Vad man nu vill ändra på är att göra reglerna enklare för att flyktingar ska få möjlighet till finansiering skriver Svenska YLE.

Affärsidé och uppehållstillstånd

För att man som flykting ska kunna få finansiering gäller det att man både har ett giltigt uppehållstillstånd samt en bra affärsidé – något som vem som helst behöver ha. Dock finns det oeniga röster om vad som egentligen är bäst för en person som kommer till ett helt nytt land och vill integrera: starta eget eller att först ta en anställning för att på det sättet först komma in i samhället? Kanske kan man göra både och då det ena inte behöver utesluta det andra?

Mycket hjälp att få

När det kommer till att starta eget så ska man aldrig känna att man är ensam. På sin väg mot att bli en stark aktör på marknaden finns allt från www.redovisningsofferter.se där man får hjälp med sin redovisning om man är nervös för den ekonomiska biten. Och behöver man mer kött på benen när det kommer till hur det är att driva efter företag så finns det både mycket information och kurser från Arbetsförmedlingen man kan ta del av, samt få bra information från Försäkringskassan. Men kanske viktigast av allt är att man bibehåller tron på sig själv.

Internationella kvinnodagen alla dagar

En dag om året infaller internationella kvinnodagen, en dag av årets 365 dagar är tillägnad till kvinnan, hennes rättigheter och hennes värde som individ och i samhället – men är en dag verkligen nog?

jämställdhet

Något som alla arbetande människor bör läsa in sig på är svensk arbetsrätt, vilket vi tidigare skrivit om här, men frågan är om arbetsrättens alla lagar och regler verkligen är de samma för kvinnan. Att vi kvinnor har högre arbetsbelastning än vad män med samma yrke har är ingen hemlighet då vi både sköter våra jobb samtidigt som vi sedan håller huvudansvaret för hem och familj. Men trots detta är vår lön i snitt 17 procent lägre än vad männens lön för samma arbete är och sammanräknat så slutar en kvinna som arbetar 8.00 till 17.00 att få betalt för sitt arbete klockan 15.03 – vilket betyder att en kvinna arbetar närmare 10 timmar gratis i veckan och detta är bara statistik i jämställdhetens föredömesland Sverige.

En dag om året

Trots att jämställdhet mellan könen knappt existerar i världen så uppmärksammas kvinnans ställning endast en dag om året på Internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars. Till exempel nu i år valde EU-parlamentet att lägga fokus på hur man ska kunna stärka kvinnor och flickor genom utbildning för att minska klyftan mellan könen, vilket du kan läsa mer om här. Och visst är det ett fint initiativ på ett globalt plan, men på det nationella planet här i Sverige som exempel så är kvinnorna ofta mer välutbildade än männen – men vi tjänar i genomsnitt hela 90 000 kronor mindre än vad männen gör per år enligt myndigheten Brottsförebyggande rådets statistik. Så att bara lägga fokus på kvinnan och hennes ställning i samhället under en endaste dag är på tok för lite. Vi måste se till att jämställdheten uppmärksammas alla dagar och i alla sammanhang om vi vill att Sverige och världen ska förändras – speciellt om vi vill att regler för lön, pension och medbestämmande ska gälla lika i praktiken för alla medarbetare på en arbetsplats och inte bara i teorin!

Varför bör man läsa arbetsrätt?

LöneförhandlingDen som ger sig in på den svenska arbetsmarknaden bör skaffa sig åtminstone ett hum om svensk arbetsrätt, och om hur den fungerar. Svensk arbetsrätt omfattar flera lagar och regler, däribland de följande:

  • Lagen om anställningsskydd, ofta kallad LAS.
  • Lagen om medbestämmande på arbetsplatsen, eller MBL.
  • Semesterlagen.

Det här är lagar som vi alla kommer i kontakt med, och för det mesta fungerar efterlevnaden av dem utan problem. Men det kan också hända att det uppstår konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan vara bra att känna till de grundläggande dragen i den svenska arbetsrätten, dels för att undvika att en konflikt uppstår, och dels för att känna till sina rättigheter om en konflikt ändå skulle uppstå. Detta gäller alldeles oavsett om man är chef eller anställd.

Andra skäl till att läsa arbetsrätt

Sedan finns det en annan anledning till att lära sig mer om svensk arbetsrätt också. Arbetsrätten så som den fungerar idag är en del av den svenska modellen, och man kan diskutera om detta är bra eller dåligt. Huruvida arbetsrätten borde förändras är en het politisk fråga, som ständigt diskuteras. Inte ens inom partierna är man alltid överens, vilket denna tidningsartikel från Folkpartiets landsmöte visar.

Vi ska inte förespråka den ena eller den andra inställningen till svensk arbetsrätt här, men vi uppmanar alla att läsa på lite själva och skaffa sig en egen uppfattning. Hur arbetsmarknaden ska fungera är en viktig fråga för demokratin, och den debatten bör föras av många fler än av enbart politiker och ledarskribenter. Frågan debatteras mycket, men borde debatteras ännu mer.

Snabbare nyheter

Det nya medieutbudet gör att det ställs nya krav på de som arbetar med krishantering. Men klarar de ansvariga av att arbeta på det nya sättet, och lärs det ut på krishanteringsutbildningar?

TV4 lanserade nyligen sin nyhetskanal TV4 News, som kommer att sända nyheter dygnet runt. För PR-ansvariga innebär detta direkt en klar fördel, och en nackdel. Fördelen är att det går att lansera sin nyhet nästan när man vill på dygnet. Nackdelen är att även journalister kan lansera sina nyheter när de vill, t.ex. avslöjanden om ett visst företag. Risken finns att inslaget sänds först, och att företaget ifråga får komma till tals först efter detta. Då kan det dessutom vara knappt om tid för att förbereda sig, utan det gäller att säga någonting över huvud taget.

En ny medielogik

TV4 är dock inte först med att använda sig av denna strategi. Redan i höstas meddelade Aftonbladet att man kommer att lägga ut nyheter på tidningens sajt så snart de nått redaktionen. Webben prioriteras alltså före papperstidningen. Begreppet deadline upphör att existera, men frågan är om detta lärs ut på en utbildning i krishantering. Nu går det inte längre att be att få återkomma med en kommentar, kommentaren måste komma direkt, helst redan innan företaget blir kontaktat av nyhetsförmedlaren. Detta innebär att en tjänst som ”Google Alerts” (http://www.google.com/alerts), som meddelar via mejl när ett visst ord eller namn nämns på internet, blir ännu viktigare än tidigare. Omvärldsbevakning blir helt enkelt viktigare för varje dag som går, och allt fler företag startas också för att hjälpa andra företag med detta.

Behöver Skellefteå ett casino?

Som ingen nog missat så har vi i Sverige ett statligt spelmonopol. Eller hade är kanske ett bättre ord. Numera är det fritt fram för vilken aktör som helst att erbjuda spel till de boende i Sverige. Men det kan bara ske på nätet, och företaget bör vara registrerat i utlandet och följa det landets lag. I Sverige är verksamheten egentligen olaglig, men det finns ingen möjlighet att komma åt den.
Sedan finns det anda typer av spel, där staten fortfarande har möjlighet att kontrollera spelandet. Det gäller spel som sker på ett fysiskt casino. Bortsett från illegala spelklubbar, som polisen kan stänga, finns det i Sverige bara statliga casinon. Dessa drivs av det statliga företaget Svenska Spel, genom dess dotterbolag Casino Cosmopol.

Var hamnar nästa casino?

Cosmopol har öppnat casinon på fyra orter i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Det finns dock, enligt lagen, utrymmer för ytterligare två casinon i Sverige. En stad där det diskuterats att öppna ett casino är Skellefteå, staden som även kallas Guldstaden. En av de främsta förespråkarna för att Svenska Spel bör öppna sitt femte casino i just Skellefteå är Andreas Löwenhöök, gruppledare och ordförande för Moderaterna i kommunen. Som främsta skäl för öppnandet har han anfört dels att 200 nya arbetstillfällen skulle skapas, och dels att ett casino skulle locka turister till staden. Rent geografiskt skulle ett casino i Skellefteå ge en ganska jämn fördelning av casinon över Sveriges landyta.

Andra idéer för Guldstan

Löwenhöök har även på andra sätt engagerat sig för att få företag att etablera sig i Skellefteå. I juli 2009 skrev han en motion om att den amerikanska varuhuskedjan Wal-mart borde bjudas in för att etablera sig i kommunen. Även där var argumenten att det skulle ge arbetstillfällen: både direkt, då Wal-mart skulle ha anställt folk, och dels indirekt genom att ett sådant varuhus förhoppningsvis skulle ha lockat turister.

Att lyckas med ledarskapet

Den senaste kritiken mot bristen av just politiskt ledarskap i världen har vuxit. Politiken är vanligen något som man ser som helt avgränsat från exempelvis näringslivet. De problem som kan uppstå både inom ett företag och i näringslivet är dock ofta mycket lika dem inom politiken. De enskilda fallen då politiker hade mått bra av att både fått en chefscoaching och träning i att hantera medierna är många. Att ledarskapet förbättras inom politiken är något som omvärlden troligtvis kommer att ställa högra krav på i framtiden. Man kommer att kräva lösningar på problemen till större utsträckning, vilket både kommer att kräva en högre grad av kompromisser mellan de olika politiska grupperna såväl som ett starkare ledarskap hos dem som styr för tillfället.

Att träna upp förmågorna

Även om ledarskap är något vissa naturligt kan vara bättre på än andra på grund av sina personliga egenskaper och karaktärsdrag så är det samtidigt något som man kan bli bättre på genom ökade kunskaper inom området och träning. Ibland är det svårt att på ett naturligt sätt veta hur man ska agera, men lära sig genom att diskutera med andra och lära sig av andras erfarenheter.

Det man ofta pratar om är hur mycket lättare det är inom politiken mär allt går bra. I bra tider är det även mer ovanligt att ett ledarskap kritiseras. Detta gäller såväl för företag som inom politiken. Inom politiken har det såväl Europa som USA drabbats av ekonomiska kriser där det är just det politiska ledarskapet som har varit det som fått utså den stora kritiken.

»