Det senaste

Flyktingar får finansiering vid starta eget

Flyktingar får finansiering vid starta eget

Ingen kan blunda om att det råder stora flyktingstormar runt om i världen. Då är det viktigt att de som vill slå sig till ro kommer in och kan integreras i samhället. Finansiärer är nu redo för en enklare integreringsmodell där flyktingar enklare kan starta egen verksamhet.  Att starta eget […]

Internationella kvinnodagen alla dagar

Internationella kvinnodagen alla dagar

En dag om året infaller internationella kvinnodagen, en dag av årets 365 dagar är tillägnad till kvinnan, hennes rättigheter och hennes värde som individ och i samhället – men är en dag verkligen nog? Något som alla arbetande människor bör läsa in sig på är svensk arbetsrätt, vilket vi tidigare […]

Varför bör man läsa arbetsrätt?

Varför bör man läsa arbetsrätt?

Den som ger sig in på den svenska arbetsmarknaden bör skaffa sig åtminstone ett hum om svensk arbetsrätt, och om hur den fungerar. Svensk arbetsrätt omfattar flera lagar och regler, däribland de följande: Lagen om anställningsskydd, ofta kallad LAS. Lagen om medbestämmande på arbetsplatsen, eller MBL. Semesterlagen. Det här är […]

Snabbare nyheter

Snabbare nyheter

Det nya medieutbudet gör att det ställs nya krav på de som arbetar med krishantering. Men klarar de ansvariga av att arbeta på det nya sättet, och lärs det ut på krishanteringsutbildningar? TV4 lanserade nyligen sin nyhetskanal TV4 News, som kommer att sända nyheter dygnet runt. För PR-ansvariga innebär detta […]

Behöver Skellefteå ett casino?

Behöver Skellefteå ett casino?

Som ingen nog missat så har vi i Sverige ett statligt spelmonopol. Eller hade är kanske ett bättre ord. Numera är det fritt fram för vilken aktör som helst att erbjuda spel till de boende i Sverige. Men det kan bara ske på nätet, och företaget bör vara registrerat i […]

Att lyckas med ledarskapet

Att lyckas med ledarskapet

Den senaste kritiken mot bristen av just politiskt ledarskap i världen har vuxit. Politiken är vanligen något som man ser som helt avgränsat från exempelvis näringslivet. De problem som kan uppstå både inom ett företag och i näringslivet är dock ofta mycket lika dem inom politiken. De enskilda fallen då […]