Snabbare nyheter

Snabbare nyheter

Det nya medieutbudet gör att det ställs nya krav på de som arbetar med krishantering. Men klarar de ansvariga av att arbeta på det nya sättet, och lärs det ut på krishanteringsutbildningar?

TV4 lanserade nyligen sin nyhetskanal TV4 News, som kommer att sända nyheter dygnet runt. För PR-ansvariga innebär detta direkt en klar fördel, och en nackdel. Fördelen är att det går att lansera sin nyhet nästan när man vill på dygnet. Nackdelen är att även journalister kan lansera sina nyheter när de vill, t.ex. avslöjanden om ett visst företag. Risken finns att inslaget sänds först, och att företaget ifråga får komma till tals först efter detta. Då kan det dessutom vara knappt om tid för att förbereda sig, utan det gäller att säga någonting över huvud taget.

En ny medielogik

TV4 är dock inte först med att använda sig av denna strategi. Redan i höstas meddelade Aftonbladet att man kommer att lägga ut nyheter på tidningens sajt så snart de nått redaktionen. Webben prioriteras alltså före papperstidningen. Begreppet deadline upphör att existera, men frågan är om detta lärs ut på en utbildning i krishantering. Nu går det inte längre att be att få återkomma med en kommentar, kommentaren måste komma direkt, helst redan innan företaget blir kontaktat av nyhetsförmedlaren. Detta innebär att en tjänst som ”Google Alerts” (http://www.google.com/alerts), som meddelar via mejl när ett visst ord eller namn nämns på internet, blir ännu viktigare än tidigare. Omvärldsbevakning blir helt enkelt viktigare för varje dag som går, och allt fler företag startas också för att hjälpa andra företag med detta.