Vad är politik?

Välkomna till den här sidan, som kommer att handla om politik och politiska nyheter i både stort och smått. Vi som skriver här kommer inte att ta partipolitisk ställning speciellt ofta, vi vill inte tvinga på någon våra egna politiska åsikter, och dessutom finns det andra bloggare som tar partipolitisk ställning och gör det så oerhört mycket bättre än vad vi någonsin skulle kunna göra.

Vi kommer istället att anstränga oss för att vrida och vända på saker, belysa ur flera vinklar och gå ett steg längre än vad vi tycker att de flesta, framför allt de stora medierna, gör i sin rapportering, analys och opinionsbildning.

Fallet Juholt

Om vi ska vara helt ärliga tror vi inte att Håkan Juholt är den ledare som socialdemokraterna behöver. Men den soppa som utvecklats kring ersättningen han har begärt för sin sambos lägenhet kommer snart att kännas lika märklig som när Expressen hetsade mot hans piratkopierade skärp.

Journalisterna framställer det som att det är självklart att Juholt bara borde ha begärt ersättning för halva den faktiska hyreskostnaden eftersom han ju bodde som inneboende (eller vad man ska kalla det) hos sin sambo/särbo/kulbo.

Blanketterna

Tittar man på hur den faktiska blanketten som Juholt lämnade in, och som Aftonbladet har publicerat, finns det ingen ruta man kan kryssa i om man delar sin lägenhet med någon annan. Det har sagts att det är ”underförstått” att man inte ska fylla i hela hyran om man delar bostaden med någon annan, men detta anges inte på blanketten. Att Juholt skulle ha ”roffat” åt sig, verkar således helt felaktigt, även om man tycker att han borde ha kunnat fråga någon hur blanketten ska fyllas i.

En annan märklig omständighet är att på den hyresfaktura som visas i tv-inslag om ”skandalen” så står sambons namn. Men detta märkte alltså inte riksdagens tjänstemän förrän man betalat ut 160 000 kronor för mycket.