Vad behövs för bra arbetsmiljö?

Vad behövs för bra arbetsmiljö?

Det finns många saker som måste stämma för att arbetsmiljön ska bli bra på en arbetsplats. Dels på Individnivå, men också vad gäller det stora hela. Här går vi igenom några saker som förbättrar och leder till bra arbetsmiljö på jobbet.

Det gäller att arbeta systematiskt för att få och upprätthålla en god arbetsmiljö på en arbetsplats. Idag är det allt fler som anmäler dålig arbetsmiljö, och detta är något som arbetsgivare och chefer på arbetsplatser måste ta på allvar.

Kartlägg, förbättra och utvärdera arbetsmiljön

Det bästa och smartare sättet för att få en bra arbetsmiljö är genom att ta reda på hur det ser ut, förbättra det om inte är bra och sedan utvärdera hur det blivit, för att sedan börja om. Det är ett kontinuerligt arbete som går att sätta in på rutin. Det som är bra med ett väll uttänkt och bra arbetsmiljöarbete är att risker kan upptäckas tidigare, arbetsförhållandena blir bättre, hälsan, trivseln och engagemanget på arbetsplatsen blir ofta bättre och arbetsplatsen blir mer attraktiv för folk att söka sig till. Det gäller även att som arbetsgivare och chef ha kontakt med sina medarbetare för att märka om det är något som brister i arbetsmiljön.

Jobba för trivseln

Trivseln på en arbetsplats har mycket att göra med arbetsmiljön. Att trivas betyder att man tycker att det är kul att gå till jobbet, vilket i sin tur leder till att man gör ett bättre jobb. Såhär kan alla bidra till en bättre trivsel på jobbet, tips tagna från Arbetsmiljöupplysningen.se.

”Säg hej. Att säga hej och hejdå är så enkelt, men betyder så mycket. Det är ett sätt att bekräfta att man ser varandra.”

”Fråga hur det är. Har du någon arbetskamrat som ser lite hängig ut? Fråga hur det är! Det betyder mycket att bli sedd när man inte är på topp.”